Список записей

Проблеми з хіджабом в Україні

4 червня 2010 р. Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову мешканки Бахчисарая Сусанни Ісмаїлової, яка вимагала від Міністерства внутрішніх справ дозволити їй фотографуватися на паспорт в хіджабі [4]. Суд вирішив, що права мусульманки не утискаються, а отже, дівчина буде змушена і далі фотографуватися без хіджаба. Нині Сусанна Ісмаілова готує апеляцію [3]. Після досягнення […]

подробнее

Перебудова в правову державу

Кожному з нас хоча б раз у житті доводилось спостерігати (а інколи й самому відчувати на собі), як у громадському транспорті контролер вимагає пасажира сплатити штраф за безквитковий проїзд. Контролери наділені жорсткою логікою й бачать у кожному пасажирі без квитка грубого порушника правил перевезення. Пасажир у свою чергу, сперечається, намагається довести свою невинуватість, а потім […]

подробнее

Коментар до Закону України «Про захист персональних даних»

1 червня 2010 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про захист персональних даних» (далі – Закон), який набуває чинності з 1 січня 2011 р. Закон регулює відносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки, встановлює основні принципи обробки персональних даних, дає визначення основним термінам, що стосуються такої обробки, та встановлює права і […]

подробнее

Обговорення проектів містобудівної документації

Під час планування і забудови територій населених пунктів можливе виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із розбіжністю поглядів органу місцевого самоврядування, інвестора-забудовника і місцевого населення щодо майбутньої долі цих територій. Досить тривалий час ці питання не були належним чином врегульовані законодавством України, що викликало численні, подекуди – досить жорсткі суспільні конфлікти у зв’язку із забудовою. Стаття 18 […]

подробнее

Позачергові перевірки дпа без повідомлення в господарському праві

Публічне господарське право регулює питання організації державних установ та їх взаємовідносини з окремими особами, зокрема суб’єктами підприємницької діяльності. Так, статус Державної податкової адміністрації України встановлюється, зокрема, Законом України «Про державну податкову службу в Україні». Оскільки здійснення повноважень органами Державної податкової адміністрації України безпосередньо пов’язане із зайняттям підприємницькою діяльністю, науковці відносять відносини, що складаються між цими […]

подробнее

Що таке грінмейл (корпоративний шантаж) ?

Поняття корпоративного шантажу Корпоративний шантаж – доволі розповсюджене явище в діяльності західних компаній, яке останнім часом стало поширюватись в українській практиці корпоративних конфліктів. В сучасних словниках грінмейл (від англ. greenmail − буквально «зелена пошта») – діяльність, спрямована на отримання надприбутку за допомогою спекуляцій чи зловживань своїми правами акціонера щодо підприємства. Ця мета досягається шляхом придбання […]

подробнее

Актуальні питання оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності

Згідно з чинним законодавством, підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. У ст. 43 Господарського кодексу України, законодавець визначив, що підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. Особливості здійснення […]

подробнее

Перетворення в пенітенціарній системі України

Зрілість кожного суспільства визначається ставленням до соціально уразливих категорій населення, до яких можна віднести і людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Якщо говорити про пострадянський простір, багатьом країнам СНД у цій сфері властива ситуація, яка характеризується соціальною занедбаністю такої категорії населення. Розглядаючи питання про місце Державної кримінально-виконавчої служби України в системі влади сучасної України, […]

подробнее

Адміністративний процес у США

Адміністративний суддя Глава адміністративної установи був би не в змозі справитися з величезним числом претензій, пропонованих установі громадянами й організаціями, якби вирішальну участь у розгляді цих претензій не брали особливі службовці, що проводять слухання. Використовуючи право на делегацію, глава установи передає їм свої повноваження на розгляд претензій і винесення у них попередніх, а іноді й […]

подробнее

Міжнародний досвід реформ у галузі медичного права

Реалізувати процес повного входження України до світового співтовариства, європейських структур неможливо без забезпечення втілення міжнародно-правових стандартів у національне законодавство. Становлення та розвиток України як демократичної, правової держави відбувається з оновленням правової бази із захисту прав і свобод людини. Перехід до ринкових відносин в Україні, зокрема у системі охорони здоров’я, здійснюється еволюційним шляхом і віддзеркалює процеси […]

подробнее